Veel gestelde vragen

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden via onderstaand inschrijfformulier of telefonisch contact opnemen met studiecentrum Be Smart voor het maken van een afspraak.

Wat is het verschil tussen huiswerkbegeleiding en bijles?

Huiswerkbegeleiding is een meer algemene vorm van begeleiding; alle vakken komen aan bod. Leren plannen en leren leren. Er moet regelmaat en structuur in het leren komen. Dit begint vaak met een adequate studieplanning, maar ook de manier waarop gestudeerd wordt verdient aandacht. Verder ontwikkelen we algemene studievaardigheden zoals het maken van samenvattingen (hoe pak je zoiets nou handig aan, wat werkt voor mij), woordjes leren, strategieën om problemen op te lossen.

Bijles: gericht op 1 vak. Vakinhoudelijke uitleg en aandacht voor het leerproces. Bijlessen (online en gewoon) zijn altijd één op één waarbij inhoudelijk ingegaan wordt op een specifiek vak. Bijles vindt altijd plaats op de Be Smart vestiging, online bijles vanuit huis vanachter de computer middels een beveiligde online omgeving.

Hoe groot is de groep leerlingen?

Er is een maximum van acht leerlingen. De praktijk is dat in de loop van de middag leerlingen binnendruppelen. Leerlingen zijn op verschillende tijdstippen klaar. Niet alle acht leerlingen zullen tegelijk aan het werk zijn.

Is er garantie op goede studieresultaten?

Studiecentrum Be Smart kent een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Het uitgangspunt is echter zeer zeker dat een positieve instelling en enige motivatie vanuit de leerling voldoende basis is voor succes!

Wat gebeurt er als de leerling niet komt opdagen?

Wanneer een leerling niet aanwezig is, wordt er direct contact opgenomen met de ouders. Gezamenlijk wordt bepaald of er reden is voor actie

Ik weet niet zeker of huiswerkbegeleiding is iets voor mijn kind. Wat nu?

Bij twijfel mag uw kind één middag komen om te ervaren of huiswerkbegeleiding bij hem of haar past. Ook is er altijd ruimte voor een oriënterend intakegesprek. Na deze middag kunt u samen met uw kind besluiten of u gebruik wilt maken van Studiecentrum Be Smart.

Is er een opzegtermijn?

Er geldt een opzegtermijn van slechts één kalendermaand. Opzeggen kan per mail voor de 1ste van de maand.

Loopt de begeleiding door bij vakanties?  

Het studiecentrum is in de zomervakantie gesloten. Voor de overige vakanties geldt een aangepast (beperkt) rooster.

Moet mijn kind thuis nog iets doen? En hoe weet ik als dit het geval is?

In principe gaat uw kind pas naar huis als het huiswerk af is, mocht dat onverhoopt niet lukken, zetten we een notitie in ons digitale leerlingvolgsysteem en nemen we even contact met u op. Voor de dagen dat uw kind niet bij Be Smart komt, kijken we alvast samen met uw kind vooruit wat er op de planning staat en geven we handvatten mee over hoe het beste te werk te gaan.

Wat is het verschil tussen Be Smart Studieplek en Huiswerkbegeleiding?

De Studieplek is met name geschikt voor bovenbouwleerlingen en studenten, die zelfstandig hun huiswerk kunnen maken. Huiswerkbegeleiding is geschikt voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben bij het plannen en het leren van huiswerk. Bij huiswerkbegeleiding leren we de leerlingen studievaardigheden aan, waarmee ze zelfstandig leren studeren.