Trainingen voor volwassenen

Persoonlijke vaardigheden voor volwassenen

Ook werkenden moeten blijven leren, want het tempo waarin beroepen veranderen neemt snel toe. Dankzij technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen als globalisering worden steeds hogere eisen gesteld aan de vaardigheden van werkenden. Om-, bij- of nascholing van volwassenen moet ervoor zorgen dat zij snel op veranderingen in kunnen spelen. Andere skills zijn nodig. Dat geldt voor vrijwel alle beroepen en werk. Om een bijdrage te kunnen leveren in het arbeidsproces en daarmee inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt van de toekomst zullen werkenden moeten beschikken over een breed palet aan relevante skills en vaardigheden en dit blijvend moeten ontwikkelen. De werkende wordt in toenemende mate verantwoordelijk voor de eigen inzetbaarheid (employability).

Steeds meer bedrijven leggen bij het rekruteren de klemtoon op de persoonlijkheid van een kandidaat. “Of iemand in de organisatie past, wordt belangrijker dan de fit met een specifieke functie. Beschikt de kandidaat over de waarden en de principes die het bedrijf zoekt? Is die persoon breed inzetbaar? Heeft de persoon de juiste vaardigheden?

Be Smart werkt samen met Skillz Trainingen en biedt hiermee een breed palet aan trainingen, workshops aan voor volwassenen  met als doel de ontwikkelingen van persoonlijke vaardigheden.

Neem eens een kijkje op www.skillztrainingen.nl
Skillz trainingen