Werkwijze

Voorafgaand aan de begeleiding

Tijdens een gratis intake gaan we met de ouder(s) en het kind in gesprek over de knelpunten en de wederzijdse verwachtingen. Bij dit gesprek stellen we samen vast hoeveel begeleiding de leerling nodig heeft en welke vorm van begeleiding het beste passend is. Wanneer u besluit om uw kind in te schrijven maken we definitieve afspraken over de start, wordt er gekeken naar de leervoorkeuren van uw kind en de aandachtspunten in de begeleiding.

De begeleiding zelf

Alle leerlingen kunnen direct uit school (vanaf 14.30 uur) aanschuiven. We beginnen dan eerst met een kopje thee of limonade met wat lekkers en praten even bij over de schooldag. Daarna nemen de leerling en de studiebegeleider samen de planning door en maken een overzicht van wat er aan leer- en maakwerk gedaan moet worden. Hierbij wordt voortdurend rekening gehouden met de persoonlijke leerstijl van uw kind. Daarbij kijken we niet alleen naar de volgende dag maar ook naar een langere periode. De leerlingen van de onderbouw (klas 1, 2 en 3) maken een dagplanning, de leerlingen van de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) een weekplanning. Doel is om te leren structureel zelfstandig huiswerk te maken dat op tijd af is.

Huiswerkbegeleiding wordt in principe 2 of 3 dagen per week gegeven. Ondersteuning wordt geboden in de vorm van overhoren, extra uitleg, redigeren van teksten en helpen plannen/structureren. De leerling gaat in principe pas de deur uit als de taken van die dag klaar zijn. Wanneer een leerling niet aanwezig is, ontvangen de ouders direct een berichtje.

De planning is de leidraad voor het huiswerk op het Studiecentrum. Uw kind werkt op die manier heel gericht én leert tegelijkertijd zelf zijn huiswerk in te delen. We werken altijd in kleine groepen. Leerlingen met inhoudelijke vragen over hun leer- of maakwerk, kunnen de hulp van de studiebegeleiders inroepen. Zit de dagtaak erop? Dan overhoort de huiswerkbegeleider uw kind en kan de huiswerkloze avond beginnen!

Aanmelden