Tarieven

Studiecentrum Be Smart hanteert vaste prijzen voor haar twee abonnementsvormen in huiswerkbegeleiding.

Abonnementsvormen huiswerkbegeleiding

2 dagen per week
€ 199,- per kalendermaand

3 dagen per week
€ 269,- per kalendermaand

Studiecentrum Be Smart werkt met een ‘flat rate’ maandtarief, waarbij ook tijdens vakantieperiodes een gelijk maandtarief wordt doorberekend. Uitzondering hierop is natuurlijk de zomervakantie. Voordelen zijn dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn maar ook is hierdoor het factuurbedrag per maand lager. In de mei- en kerstvakantie zijn wij ook enige dagen geopend. 1 volledig schooljaar is gebaseerd op 11 maanden.

Voor een intakegesprek worden geen kosten berekend. Het lukt vrijwel altijd om wachttijden of wachtlijsten te voorkomen.

Huiswerkbegeleiding is maandelijks opzegbaar; u zit dus niet vast aan een jaarabonnement.

Tarieven voortgezet onderwijs voor (online) bijles en 1-op-1 studiebegeleiding

Bijles 5 strippen                                                          € 157,50

Bijles 10 strippen                                                        € 300,-

1 uur bijles of 1-op-1 begeleiding is 1 strip

Tarieven basisschoolbegeleiding

Huiswerkbegeleiding 10 strippen                                €   85,-

1 uur huiswerkbegeleiding basisschool is 1 strip

De strippenkaart is 12 maanden geldig en kan flexibel worden ingezet.

Tarieven studieplek

2 dagen per week
€ 125,- per kalendermaand

3 dagen per week
€ 150,- per kalendermaand